Obavijest o podnošenju prijave štete od elementarne nepogode izazvane ledenom kišom, poledicom i ledom

Važne vijesti Vijesti

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“broj: 73/97,174/04). Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 96/98), te Odluci Župana Karlovačke županije, KLASA: 010-01/14-01/81, URBROJ: 2133/1-01/04-14-01 od 6. 2. 2014. godine o proglašenju elementarne nepogode koja je uzrokovana ledenom kišom, poledicom i ledom za područje Općine Tounj obavještavaju se stanovnici općine Tounj o postupku podnošenja PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Svaka fizička i pravna osoba prijavljuje štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni prijavljuje štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u roku 8 dana od dana početka elementarne nepogode koja će potom obaviti izvid na terenu i u roku 50 dana od početka elementarne nepogode izraditi konačno izvješće o nastaloj šteti i dostaviti isto Županijskom povjerenstvu.

Obrasci (obrazac EN-P) se mogu preuzeti osobno u prostorijama Općine Tounj.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. U prijavu štete potrebno je priložiti Posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak sa za nekretninu za koju se prijavljuje šteta.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d) kopiju registracije tvrtke
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti dostavljanjem ispunjenog obrasca i dokumenta kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to odmah, a najkasnije do 14. veljače 2014. godine.
Prijave se predaju u Općini Tounj, Linije 3 B, Tounj, kontakt telefon: 047-563-003.
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obavezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama i površine tih čestica.
Posebno se naglašava da se podaci za dugogodišnje nasade trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara.

OPĆINSKI NAČELNIK:
ing. Ivica Sopek

Prijašnje vijesti

Odvoz komunalnog otpada za Uskrsni ponedjeljak

tounj

Općina Tounj slavi 80 godina postojanja

tounj

ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NOGOSTUPA U CENTRU TOUNJA PREMA ŽELJEZNIČKOJ POSTAJI TOUNJ

tounj
Skip to content