Odluke

tounj

ODLUKE – 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OD 22.09.2023. GODINE

2. Odluka o prihvacanju polugodisnjeg izvjesca

2.1. Polugodisnje izvjesce o izvrsenju proracuna za 2021

2.2. Ispis izvrsenja proracuna

3. Rebalans III Opci dio

3.1. Rebalans III Posebni dio

4. Program odrzavanja komunalne infrastrukture

5. Programa gradnje komunale infrastrukture na podrucju Opcine Tounj za 2023. godinu

6. Odluka o placi nacelnika koji svoju duznost obavlja profesionalno te naknada za rad nacelnika

7. Odluka o koeficijentima za obracun placa djelatnika JUO Opcine Tounj

8. Odluka o jednokratnoj dodjeli sredstava pomoci za ublazavanje posljedica poplave 2023

9. Odluka o jednokratnoj dodjeli sredstava pomoci bolesnih i nemocnih prema zahtjevu Mate Brletica

10. Odluka o rjesavanju statusa vlasnistva stambene jedinice – Odluka o imenovanju nacelnika

11. Odluka o osnivanju i izdavanju sluzbenog glasnika Opcine Tounj

12. Odluka o stupanju Opcine Tounj u LAG Frankopan

13. Odluka o prihvacanju izvjesca poslovanja trgovackog drustva Vodovod i kanalizacija Ogulin za 2022. god

ODLUKE – 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OD 31.5.2023. GODINE

ODLUKE – 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OD 1.3.2023. GODINE

7.sjednica održana 28. 11.2022. godine 


 

Odluka sa 06. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tounj


Skip to content