Općinsko vijeće

tounj

Sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tounj predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija imaju pravo prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja te ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora i održavanja reda na sjednici.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA PRISTUSTVOVANJE SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ:
DARKO MEAŠIĆ

POTPREDSJEDICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
ANTONIJA FUMIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ

1. Darko Meašić
2. Antonija Fumić
3. Antonio Pribanić
4. Željko Brletić
5. Tomislav Đurić
6. Nikolina Pribanić
7. Franjo Vukmanić
8. Zdravko Damjanić
9.Paola Salopek
 
Skip to content