Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ:
Nikola Katić  – 099 6782 303
 
POTPREDSJEDICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mirjana Brletić – 098 1882 322
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ

Redni broj IME I PREZIME Telefon – mobitel
1. NIKOLA  KATIĆ, Gerovo 41 A 047 564 – 052099   6782 – 303
2. DARKO  MEAŠIĆ, Meašići 199 099 775-2026
3. VESNA  KOVAČEVIĆ, Košare 139 A 099 368 – 8692
4. FRANJO VUKMANIĆ, Tounj 96/B 098 906 – 6975
5. ZDRAVKO DAMJANIĆ, Tounj 14B 091 1649 005
6. MATO MATEŠIĆ, Matešići 9/A 098 247 -200
   7. NIKOLA  FUMIĆ, mag.ing.pr.Kamenica  94 099 4422 – 840
   8. MIRKO BRLETIĆ, Brletići 164 047 565 – 117092 121 – 4261
9. ŽELJKO PRIBANIĆ, bacc.ing.traff.Zdenac 14/A 099 217 – 2177
10. GORAN FILIPOVIĆ, Filipovići 40A 091 1656 717
11. MIRJANA BRLETIĆ, Brletići 163A 098 1882 322