PLANOVI JAVNE NABAVE

tounj

Uprava za sustav javne nabave objavila je na Portalu javne nabave popis poveznica na planove nabave za 2013. godinu zaprimljene do 31. ožujka 2013. godine (http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=4018).

Plan javne nabave u EOJN  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
 

Od 1. siječnja 2021. na snagu stupa »Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi« (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html).

ODLUKA NAČELNIKA – USVAJANJE PLANA NABAVE

Skip to content