Potok Tounjski

tounj

Naselje je smješteno između državne ceste od Tounja prema Donjim Dubravama i odvojka Zdenac – Potok Tounjski. Zauzima područje površine 7, 88 km2. U Prostornom planu uređenja općine Tounj, Urbanističkog zavoda grada Zagreba iz 2002. godine predviđa se da će ukupna površina građevinskih područja iznositi 69,50 ha, što je povećanje površine za 6, 25 ha.

Broj stanovnika prema popisima stanovništva kretao se od 518 stanovnika 1953. godine, 210 stanovnika 1981. godine, 151 stanovnika 1991. godine do 88 stanovnika 2001. godine. Procjenjuje se da bi budući broj stanovnika mogao biti oko 150. Prema podacima iz popisa provedenog 2001. godine u naselju je zabilježeno 3 stanovnika u dobi od 0 do 4 godine, 1 stanovnik dobi od 5 do 9 godina, 4 stanovnika stara između 10 i 14 godina, 4 stanovnika starosti 15-19 godina, 9 stanovnika starosne dobi od  20 do 29 godina, 38 stanovnika starih 30-59 godina te 36 stanovnika starih 60 i više godina. Navedenim popisom dvojici stanovnika njie utvrđena starosna dob.

Broj kućanstava kretao se od 74 kućanstva 1981. godine, 62 kućanstva 1991. godine do 42 kućanstva 2001. godine. Gustoća naseljenosti 2001.godine iznosila je 11,2 stanovnika na km2.

 

U sklopu naselja su Potok Tounjski i Stanišići.

Skip to content