Kontakt

OPĆINA TOUNJ šifra općine – 5576
LINIJE 3B, 47264 TOUNJ  • MATIČNI BROJ: 2616661
  • O I B: 55680038973
  • ŽIRO RAČUN: HR31 2500009-1855700003   ADDIKO BANK d.d.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK ing. IVICA SOPEK

e-mail: ivica.sopek@gmail.com

Predsjednik Općinskog vijeća:
Nikola Katić

Potpredsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Brletić

DJELATNICI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOUNJ:

DJELATNICI KOMUNALNOG POGONA OPĆINE TOUNJ:

  • IVICA DRAŠKOVIĆ – građevinski majstor i ukopnik
  • ALEN CAPAN – građevinski radnik i ukopnik
  • PERICA ŠIBARIĆ – ukopnik
  • MARICA CVITANOVIĆ – čistačica ambulante Tounj i općine Tounj

Pošaljite nam upit

Skip to content