Rebrovići

tounj

Naselje se razvijalo kao niz zaselaka uz cestu od Tounja prema Orljaku, sjeverno od rijeke Tounjčice. Od 1649, 47 ha površine koja pripada naselju Rebrovići, odnosno 16, 9% ukupne površine općine, postojeća građevinska područja zauzimaju 89, 25 ha. Prostornim planom uređenja općine Tounj, Urbanističkog zavoda grada Zagreba iz 2002. godine predviđa se da će ukupna pvršina građevinskih područja iznositi 97, 96 ha, što je povećanje za 8, 71 ha.

Broj stanovnika prema popisima stanovništva kretao se od 990 stanovnika 1953. godine, 446 stanovnika 1981. godine, 306 stanovnika 1991. godine do 200 stanovnika 2001. godine. Pretpostavlja se  da bi broj stanovnika mogao porasti na 300. Prema podacima iz popisa provedenog 2001. godine u naselju su evidentirana 4 stanovnika u dobi od 0 do 4 godine, 8 stanovnika starih 5-9 godina, 8 stanovnika u dobi od 10 do 14 godina, 12 stanovnika starosne skupine od 15 do 19 godina, 28 stanovnika starih 20 do 29 godina, 78 stanovnika starih 30-59 godina te 89 stanovnika starih 60 i više godina. Spomenutim popisom jednom stanovniku naselja nije evidentirana starosna dob.

Broj kućanstava u naselju kretao se od 146 kućanstava 1981. godine, 129 kućanstava 1991. godine do 94 kućanstva 2001. godine. Gustoća naseljenosti naselja 2001. godine iznosila je 12, 1 stanovnik na km2.

 U sklopu naselja su Ćeti, Meašići, Filipovići, Rebrovići, Orljak, Borovci, Capani i  Brletići .

Skip to content