Savjetovanje s javnošću

tounj

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi s određenom javnom politikom.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13),  Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)

OBJAVE, PRIJEDLOZI, OBRAZLOŽENJA...

16.02.2023.


JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJENOSU PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O NAČINU RASPOLAGANJA, KORIŠTENJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOUNJ

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O FINANCIRANJU POGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOUNJ

 

 

Skip to content