Javno savjetovanje

tounj

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi s određenom javnom politikom.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13),  Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)

OBJAVE, PRIJEDLOZI, OBRAZLOŽENJA...

17.4.2023.


Javno savjetovanje – 17.4.23. do 17.5.2023

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA  PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI  ZA 2023.

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.)  OPĆINA TOUNJ  započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2023.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.5.2023   dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga   Odluke dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:  opcinatounj@gmail.com. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga  Odluke  na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Općine Tounj u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke  i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje

11.04.2023.


Javno savjetovanje – Pravilnik o stipendiranju – 11.4.23. do 12.5.2023.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA   PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.)  OPĆINA TOUNJ  započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Pravilnika o stipendiranju

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do   dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga  Odluke dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:  opcinatounj@gmail.com. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga  Odluke  na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Općine Tounj u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke  i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje

16.02.2023.


JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJENOSU PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O NAČINU RASPOLAGANJA, KORIŠTENJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOUNJ

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O FINANCIRANJU POGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOUNJ

 

 

Skip to content