REGISTRI UGOVORA

tounj

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Općina Tounj kao naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora.

Općina Tounj kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. Registar ugovora nalazi se na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je Uprava za sustav javne nabave zaprimila da 31. ožujka 2013. godine dostupan je na http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3940.


Skip to content