Vijesti

Na putu do mora i Slavimo Mariju

U petak, 22. studenoga 2019. godine u Kulturnom centru Travno održana je revija narodnih nošnji naziva "Na putu do mora". Revija je predstavila narodne...

OBJAVA BIRAČIMA

CIJELU OBJAVU POGLEDAJTE OVDJE

Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa i međusobne suradnje Općine Tounj i Općine Šandrovac

donose S P O R A Z U M o uspostavljanju prijateljskih odnosa i međusobne suradnje Općine Tounj, Karlovačka županija i Općine Šandrovac, Bjelovarsko-Bilogorska županija Članak 1. na...