Natječaji

JAVNI  NATJEČAJ za zapošljavanje administrativnog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj 

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ Klasa:    112-01/20-01/01  Ur.broj:  2133/20-01-20-3 Tounj,    16. srpnja 2020. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i...

Javni poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelj stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta...

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ OPĆINE TOUNJ

Molim roditelje koji žele upisati djecu u dječji vrtić u Tounju ispune priloženi zahtjev te pošalju na mail: opcinatounj@gmail.com ili ga osobno dostaviti u JUO Tounj,...