Pristup informacijama

tounj

Korisnici prava na pristup informacija su domaća ili strana fizička i pravna osoba koja ostvaruje prava temeljem sljedećih zakonskih i podzakonskih akata:

  1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15);
  2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanja prava na pristup informacijama   (NN 83/14);
  3. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14 i 15/14).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka: 

Nikolina Matešić Katić

Linije 3B, 47264 Tounj

[su_list icon=”icon: file-text-o” icon_color=”#3658ea”]

[/su_list]

Skip to content