Kamenica Skradnička

tounj

Naselje se razvija uz županijsku cestu od Slunja prema Tounju uglavnom kontinuirano, te uz odvojke ceste što vode prema Tounjčici. Od ukupne površine od cca 14, 41 km2, odnosno 14,8% ukupne površine općine Tounj, dosadašnja izgrađena površina građevinskog područja naselja iznosi 70, 08 ha. Prostorni plan uređenja općine Tounj, Urbanističkog zavoda grada Zagreba iz 2002. godine predviđa da će ukupna površina građevinskih područja iznositi 75, 73 ha, od toga je novih 5, 65 ha.

Broj stanovinka prema popisima stanovništva kretao se od 738 stanovnika 1953. godine, 511 stanovnika 1981. godine, 352 stanovnika 1991. godine do 287 stanovnika 2001. godine. Budući broj stanovnika procjenjuje se na oko 350 stanovnika. Prema podacima iz 2001. godine u naselju je bilo 18 stanovnika starosne dobi od 0 do 4 godine, 11 stanovnika starosti između 5 i 9 godina, 11 stanovnika u dobi od 10 do 14 godina, 14 stanovnikastarosne dobi 15-19 godina, 36 stanovnika starosti između 20 i 29 godina, 125 stanovnika starih 30 do 59 godina te 108 stanovnika koji su stari 60 ili više godina.

Broj kućanstava kretao se od 136 kućanstava 1981. godine, 124 kućanstva 1991. godine te 126 kućanstava 2001. godine. Prema podacima iz 2001. godine gustoća naseljenosti naselja bila je 19, 9 stanovnika po km2.

U sklopu naselja su Kamenica, Kukača, košare i Matešići.

Skip to content