Natječaj za učeničke stipendije 2022./2023.

NatječajiVijesti

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na
području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 2133/20-03-17-18 donijeto
24. studenog 2017. godine na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljenog u
(„Glasniku Karlovačke županije“ broj: 38/17)

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ

objavljuje
N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola na području Općine Tounj

za školsku godinu 2022./2023.

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA
Određuje se u školskoj godini 2022./2023. dodijeliti ukupno 4 stipendija
učenicima srednje škole
Visina mjesečne stipendije učenicima u školskoj godini 2022./2023. iznosi kako slijedi:
 učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno

SVE DETALJE NATJEČAJA POGLEDAJTE OVDJE

Pravilnik o stipendiranju Općine Tounj

Prijašnje vijesti

Nakon punih šest mjeseci 17.11. 2015. god. završeni su javni radovi u Općini Tounj

tounj

Zaštita tounjskog sira

tounj

Folklorna baština Karlovačke županije 2.

tounj
Skip to content