POLA STOLJEĆA DJELOVANJA KUD-a „TOUNJČICA“

Vijesti

Tounjci od najranijih vremena čuvaju svoju tradicijsku baštinu i prenose ju s generacije na generaciju. O tome govore i sljedeći podaci. Dana 30. lipnja 1910. godine proslavljena je deseta godišnjica blagdana Božanskog Srca Isusova. U toj svečanosti sudjeluje i školska mladež s učiteljicom Jelenom Hübscher, koja od tada radi s djecom i mladeži na raznim svečanostima u sklopu crkve i škole. Proslavi 1600 godina Konstantinove uredbe o slobodi kršćana i svečanoj službi u župnoj crkvi, 1. lipnja 1913. godine, prisustvovao je učiteljski zbor i školska mladež. Oko 1920. godine počinje u sklopu crkve djelovati Djevojačko društvo Srca Isusova. U to vrijeme poseban doprinos očuvanju tradicijske baštine daju svećenik Dragutin Šefer i učiteljice Jelena Hübscher i Paula Benić. Dana 6. svibnja 1934. godine pomladak Crvenog križa organizirao je proslavu na kojoj mladi izvode igrokaz i zabavu u školi. U školskim se prostorijama 3. ožujka 1935. godine osniva „Sokolska četa“ u Tounju. Upisan je 81 član, a predsjednik je bio Mihelić Josip. Velika školska priredba održala se 26. lipnja 1940. godine. Tada su razne sekcije izvele svoje programe, a pjevački zbor izveo je sljedeće pjesme: Lijepe li su, Na livadi, Prišla bi pomlad…

Vrijeme Drugog svjetskog rata donijelo je svoje. Neki su otišli u rat, a ostalima nije bilo do pjevanja. U to vrijeme u Osnovnu školu u Tounju dolazi učiteljica Lucija Capan, koja organizira razne priredbe tijekom školske godine sa školskom djecom i omladinom iz Tounja. Tako je u školi osnovana folklorna grupa. Dana 18. svibnja 1952. godine mladi iz škole i Tounja nastupaju na kotarskoj smotri kulturno-umjetničkih društava u Ogulinu, na kojoj osvajaju drugu nagradu u folkloru i treću nagradu u pjevanju. U lipnju 1954. godine mladi iz Tounja nastupaju na smotri kulturno-umjetničkih društava u Ogulinu s narodnim kolom i pjesmom Kupi mi babo volove te osvajaju prvu nagradu. Godine 1956. u školi djeluje pjevački zbor, a 1957. godine pionirski pjevački zbor, pod vodstvom Marice Klešić, nastupa na natjecanju pionirskih zborova ogulinskog kotara i osvaja prvu nagradu. Sljedeće godine zbor je također nastupio na natjecanju, ali pod vodstvom Milice Ivošević.

Djelovanje od 1971. godine

Nekolicina zaljubljenika u tradicijsku baštinu, pod vodstvom Milke Ujdenica okuplja se 1971. godine kako bi tu baštinu sačuvali i prenijeli na mlađe generacije. U počecima rada veći udio bio je žena koje djeluju kao „Aktiv žena“. U tim godinama počelo se s organiziranim radom i probama, šivaju se nošnje i nabavljaju instrumenti. Organiziraju se različita druženja kako bi se pribavio materijal za nošnje ili instrumenti. S društvom koje broji oko 60 članova radi učiteljica Marija Kolarić. Razvojem okolnosti društvo se upisuje 11. veljače 1985. godine u registar udruga kao Kulturno-umjetničko društvo „Tounjčica“. Društvo je ime dobilo po rijeci Tounjčici koja izvire i protječe kroz mjesto Tounj. Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih s društvom radi Dragica Gecan. Nakon rata s društvom rade brojni stručnjaci i voditelji: Ružica Salopek, Georgije Caribrodski te Nikolina Luketić.

Sekcije u Društvu

Društvo je danas organizirano u tri sekcije: izvorna folklorna skupina, tamburaški sastav i dječja folklorna skupina. Okuplja oko 50 članova različite starosne dobi, od rane školske dobi do umirovljenika. Predsjednik KUD-a je Branko Rumenović, a voditelji Sani Francetić i Kristijan Vukojević.
Tamburaški sastav djeluje u sklopu KUD -a od samog početka, a izvodi glazbene obrade koreografija koje izvode izvorna i dječja skupina. Članovi su amateri, odnosno zaljubljenici u tradicijsku glazbu. Neki članovi su samouki, a mlađi su pohađali različite seminare i glazbenu školu. Prema riječima stručnjaka na različitim smotrama, tamburaški sastav KUD-a karakterizira sviranje „po tovunjski“, što se prenosi s generaciju na generaciju. Tamburaški sastav je u nekoliko navrata organizirao školu sviranja koju je pohađalo više od 20 djece. Voditelji tamburaškog sastava tijekom godina bili su: Nikola Matić, Matija Matešić, Marko Jarnević, Kristijan Vukojević.
Izvorna skupina KUD -a njeguje i rekonstruira tounjsku folklornu baštinu. Grupa djeluje od samog početka osnivanja društva. U svojem programu izvodi tradicijske pjesme i plesove tounjskog kraja. Tijekom svog rada rekonstruirala je i na scenu postavila scenske prikaze prela, košnje sijena, svadbe, Božića i drugih tounjskih običaja. Bogatstvo svoje tradicijske kulture članovi društva prikazuju na brojnim smotrama diljem Republike Hrvatske. Smotre na kojima su se predstavili: Igra kolo u Ogulinu, Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Miholjačko Sijelo, Muć, Velika Kopanica, Prelog, Lički Osik, Grabarje, Vrbovsko, Bjelovar, Viduševac, Podravska Moslavina i dr.
Dječju skupinu čine djeca osnovnoškolske dobi koja redovito sudjeluju u aktivnostima Društva. Predstavili su se na smotrama u Ogulinu, Karlovcu, Kutini, Muću te na Vinkovačkim jesenima. Radom dječje grupe nastoji se osigurati nove članove za izvornu grupu. Osim ljubavi prema tradiciji i kulturi, koju dobivaju u svojem domu, djeca se ovdje prvi put susreću s nošnjom, običajima, pjesmom i plesom, publikom i žirijem, što je dobra podloga za daljnji rad.
S djecom su tijekom godina radili Milka Ujdenica, Nikolina Luketić, Barbara Srdarev, Ivana Capan, Ankica Pribanić i Branko Rumenović.

Aktivnosti od posebnog značaja

Kruna dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicijske baštine je i CD Alaj oj Tovunju, grade od starina…, izdan 2008. godine. Na CD-u se nalaze tradicijske pjesme i plesovi tounjskoga kraja. CD je dobio prijedlog za nominaciju za nagradu Porin 2009. godine.
Od 2012. godine KUD redovito izdaje vlastiti glasnik Tounjčica. Autor glasnika je Branko Rumenović. Tijekom godina KUD izdaje i publikacije Svadbeni običaji tounjskog kraja 2015. godine, rječnik Divanimo po tovunjski 2017. godine te knjižicu o marijanskim običajima Slavimo Mariju 2019. godine. Početak izdavanja glasnika zapravo je jedan listić koji je tiskan 2011. godine prilikom božićnog koncerta Narodi nam se kralj nebeski. Listić je sadržavao popis aktivnosti KUD-a u toj godini. Vidjevši da su mještani Tounja s veseljem prihvatili listić, krenulo se u izdavanje pravog glasnika. Tijekom rada, KUD je tiskao i listić za Tijelovo te objavljivao članke u različitim glasilima na širem ogulinskom području.
Članovi društva sudjeluju u raznim humanitarnim akcijama pomaganja bližnjima. Naročito se to očitovalo humanitarnim koncertom za dječaka Ivana pod nazivom KUD Tounjčica za Ivana u organizaciji udruge Oda prijateljstva iz Ogulina 2018. godine. Tijekom godina KUD surađuje s raznim udrugama kao što su npr. Oda prijateljstvu, Katedra čakavskog sabora Modruše, Ogranak Matice hrvatske u Ogulinu, Zavičajni klub Općine Tounj, Vatrogasno društvo Tounj, Lovačko društvo Srnjak iz Tounja i dr.
Od 2011. godine KUD se redovito javlja na javne pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije te u kulturi Republike Hrvatske. Preko tih projekata KUD je rekonstruirao veliku većinu narodnih nošnji koje postoje u fundusu KUD-a. Godine 2015., uz financijsku potporu Karlovačke županije, KUD rekonstruira Amblem Djevojačkog društva Srca Isusova.
Među najvažnije projekte KUD-a spada i koncert Kultura i naslijeđe – tradicijska nematerijalna baština tounjskoga kraja održan 2018. godine. Ovdje svakako valja spomenuti i brojne božićne koncerte (Radujte se narodi, Djetešce nam se rodilo), korizmeni koncert Puče moj iz 2019. godine, marijanski koncert Slavimo Mariju iz 2017. godine, rekonstrukcija raznih običaja, kao npr. Tovunjske krinjke, Moliteljice u crkvi svetog Ivana Krstitelja, Jivanjice, običaj pranja robe i sl.
Narodna nošnja tounjskoga kraja zauzima posebno mjesto u srcu svakog stanovnika Tounja. Tounjci jako drže do tradicijskog odijevanja, o čemu svjedoče brojni sačuvani dijelovi, stare fotografije, ali i istraživanja i zapisi koje je prikupio Branko Rumenović. Narodna nošnja tounjskoga kraja prezentirana je na brojnim seminarima u Ogulinu, Karlovcu, Zagrebu, Trnjanima pokraj Slavonskog broda, Novom Sadu te u Pučišćima na otoku Braču u sklopu radionice izrade i rekonstrukcije narodnih nošnji i tradicijskih tekstilnih vještina Hrvatska etnoriznica.
KUD redovito surađuje s Općinom Tounj. Tako je bilo i 2018. godine prilikom koncerta Kultura i naslijeđe – nematerijalna baština tounjskoga kraja. KUD je tada uz pomoć članova KUD-a i Općine Tounj snimio video o godišnjim običajima tounjskoga kraja koji je objavljen na youtube stranicama KUD-a. Zbog angažmana svih članova KUD-a na ovom zahtjevnom i jednom od najuspješnijih projekata u modernoj povijesti KUD-a, Općina Tounj svakom članu KUD-a dodjeljuje zahvalnicu Čuvar tradicijske baštine tounjskoga kraja.

Planovi za budućnost

Društvo će i dalje sudjelovati u raznim svečanostima u Tounju, nastupati na smotri folklora Igra kolo u Ogulinu, istraživati i čuvati tradicijsku kulturu tounjskoga kraja. Za 2021. godinu dobivena je potpora Karlovačke županije za jedan projekt, a još se čekaju rezultati nekih javnih poziva.
Kako je 2021. godina u kojoj KUD slavi pola stoljeća djelovanja, planira se izdavanje jubilarnog desetog broja glasnika „Tounjčica“, knjižice o djelovanju KUD-a u posljednjih 50 godina. KUD je ove godine trebao proslaviti još nekoliko obljetnica, kao npr. obilježavanje ophoda za vrijeme maškara Tovunjske krinjke i božićni koncert, što će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Najvažniji projekt u povijesti KUD-a

Svakako jedan od najznačajnijih projekata u povijesti KUD-a je izdavanje monografije o narodnoj nošnji tounjskoga kraja. Bilo je potrebno puno vremena za istraživanje i dokumentiranje podataka o tradicijskom odijevanju Tounjaca, prikupljanju i obradi starih fotografija, rekonstrukciji pojedinih dijelova narodnih nošnji, ali zajedničkim radom članovi KUD-a su u tome i uspjeli. Rad od deset godina, istraživanje, zapisivanje, stare fotografije, slikanje članova KUD-a, recenzija, grafička obrada i tisak uskoro je pri kraju. Monografija Narodna nošnja tounjskoga kraja trebala bi ugledati svjetlo dana 2021. godine. Sadrži oko 700 fotografija, brojne izjave kazivača, dvije stručne recenzije, zapise s terena i sve to na oko 400 stranica.
Tijekom godina veliki broj ljudi je prošao kroz KUD „Tounjčica“. Neki su se zadržali kraće, a neki su dali veliki doprinos u radu KUD-a. Spremanju za dobar nastup prethodile su brojne probe, na kojima je znalo biti svega, no sve je završilo pjesmom. Članovi KUD-a održavaju razna druženja i proslave. Svaki odlazak na nastup u neki drugi grad značio je i kasni povratak i dobar provod. Poslije službenog nastupa uslijedio je onaj neslužbeni. Uz pjesmu i ples razvijala su se prijateljstva diljem Hrvatske.
Svim sadašnjim i bivšim članovima hvala na doprinosu u očuvanju tradicijske kulture tounjskoga kraja. Zaslužili su naziv Čuvari tradicijske kulture tounjskoga kraja. Svima ostalima upućujemo poziv na praćenje facebook stranica KUD-a gdje redovito objavljujemo novosti i kratke crtice iz povijesti KUD-a. Vjerujemo da ćemo uskoro objaviti i plan proslave pola stoljeća djelovanja Kulturno umjetničkog društva „Tounjčica“ iz Tounja.

Branko Rumenović, univ.spec.oec.

 

Prijašnje vijesti

Završeni radovi na izgradnji pješačkog hodnika uz državnu cestu D23 u naselju Zdenac uz financiranje Ministarstva regionalnalog razvoja i fondova Europske unije 70% i 30% iz proračuna Općine Tounj

tounj

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOUNJ

tounj

Izgradnja vodovoda za Kukaču i Kamenicu na temelju postupka javne nabave dobila najpovoljnijeg izvođača radova

tounj

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content