JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO UPU-4 RADNE ZONE VRTAČA I/1 VRTAČA I PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI OPĆINE TOUNJ

Natječaji
  • REPUBLIKA HRVATSKA
  • KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  • OPĆINA TOUNJ
  • OPĆINSKI NAČELNIK
  • KLASA:    302-01/19-01/01
  • URBROJ: 2133/20-01-19-17
  • Tounj,       16..09.2019. 

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO UPU-4 RADNE ZONE VRTAČA I/1 VRTAČA I PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI OPĆINE TOUNJ OPĆINA TOUNJ  prodaje  građevinske parcelale u Poduzetničkoj zoni Vrtača uz D-23  ( Jozefina ) i to:

                  K.O. Skradnik k.č.br.  1482/1 površine  33170 m² ., k.č.br. 1482/6 površine 6470 m²,  k.č. br. 1482/7 površine  13339 m²,  isključivo za gospodarske djelatnosti prema UPU-4 radne zone  I-1/  Vrtača.

Pozivaju se zainteresirane osobe, gospodarski subjekti da dostave ponude za kupnju nekretnina.

        Početna cijena iznosi 20 kuna po 1m²  za sve parcele i plaća se odjednom, u roku od 15 dana od izdavanja izlaznog računa.

Krajnji rok predaje ponuda je: 07.10.2019. godine.

Ponude će se otvarati:  10.10.2019. u prostorijama Općine Tounj u 10,00 sati.

Najpovoljnijom ponudom smatrati  će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za svaku nekretninu po 1m².

Sve ostale informacije mogu se dobiti u  Općini  Tounj  svaki  radni  dan od 09,00 -13,00  sati  i uvid u nekretnine, plansku dokumentaciju i dr. na telefon 047 563-003  ili  na  mobitel  općinskog  načelnika 098 365-156.

OPĆINSKI   NAČELNIK

         ing.  Ivica Sopek v.r.

 

Prijašnje vijesti

POZIVNI NATJEČAJ – KONCESIJE 2021.-2025.

tounj

JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme – ukopnik- jedan izvršitelj ( m )

tounj

Raspisivanje pozivnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u JUO Tounj na radno mjesto komunalnog redara

tounj
Skip to content