Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa i međusobne suradnje Općine Tounj i Općine Šandrovac

0
491

donose
S P O R A Z U M

o uspostavljanju prijateljskih odnosa i međusobne suradnje Općine Tounj, Karlovačka županija i Općine Šandrovac, Bjelovarsko-Bilogorska županija

Članak 1.

na temelju međusobnih Odluka Općinskog vijeća Općine Tounj donesene na 10. sjednici
Općinskog vijeća Općine Tounj, Karlovačka županija 30. kolovoza 2019. godine i Odluke Općinskog vijeća Općine Šandrovac donesene na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Šandrovac donesene 26. rujna 2019. godine o prijateljstvu Općine Tounj sa Općinom Šandrovac, Bjelovarsko Bilogorska županija.

Članak 2.

Na temelju dosadašnjeg razvitka prijateljskih veza, a u namjeri da se učvrsti međusobno razumjevanje, potakne razmjena te unaprijedi razvoj, Općina Tounj i Općina Šandrovac ovim Sporazumom uspostavlja suradnju i prijateljske odnose.

Članak 3.

Ovaj Sporazum biti će potpora u ostvarivanju i produbljivanju suradnje njhovih građana, udruga, organizacija, institucija općinskih uprava na području kulture, sporta i drugim područjima društvenih djelatnosti. Sporazumne strane suglasne su da je za sretniju budućnost potrebno poticati međusobno razumjevanje, različitost tradicija i običaja te podržavati sve oblike kulturne razmjene.

Članak 4.

Općina Tounj i Općina Šandrovac ulagati će napore za unapređenje gospodarske suradnje, razmjenu informacija i svim drugim sredstvima na osnovi partnersva i međusobne koristi.

Članak 5.

Sporazumne strane pridržavati će se ovog Sporazuma u svim njegovim djelovima osiguravajući i potičući razmjenu i suradnju.

Članak 6.

Ovaj sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka sporazumna strana može otkazati ovaj sporazum na način da o tome pismeno obavjesti drugu stranu. Otkaz sporazuma nastupa na snagu tri mjeseca od dana primitke takve obavjesti.

u Tounju, 08. studeni 2019. godine

KLASA: 900-03/19-01/01 KLASA: 900-03/19-01/01
URBROJ: 2133/20-01-19-1 URBROJ: 2123-05-01-19-3

NAČELNIK OPĆINE TOUNJ                                                 NAČELIK OPĆINE ŠANDROVAC
Ivica Sopek                                                                      Josip Dekalić