SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KUPNJI STAROG GRADA TOUNJA

Savjetovanja s javnošću

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.)  OPĆINA TOUNJ  započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Odluke o kupnji nekretnina – Starog grada Tounj.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. kolovoza 2022. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga  Odluke dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:  procelnica.opcinatounj@gmail.com

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga  Odluke  na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Općine tounj u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke  i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

OBRAZAC – JAVNO SAVJETOVANJE – ODLUKA O KUPNJI STAROG GRADA

PRIJEDLOG – ODLUKA O KUPNJI STAROG GRADA

Prijašnje vijesti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U K.O. TOUNJ

tounj
Skip to content