Prijedlog liste za upis u vrtić 2024./2025. Tounjska spužvica

Dječji vrtićVijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“
JOSIPDOL
KLASA:601-01/24-01/9
URBROJ:2133-28-01-24-2
Josipdol, 25.6.2024. godine

Prijedlog liste prvenstva za upis djece u vrtić

Prijedlog liste prvenstva za upis djece u mješovitu odgojno obrazovnu skupinu pogledajte OVDJE

Prijašnje vijesti

ANKETNI UPITNIK O STAMBENIM POTREBAMA STANOVNIKA PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE POS-a

tounj

Neprikladno odlaganje otpada na grobljima Tounj i Kamenica

tounj

II. ponovna javna rasprava za prostorni plan

tounj
Skip to content