OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU PROVOĐENJA JAVNOG OTVARANJA PONUDA pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tounj

Javni pozivi Vijesti

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tounj

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  Tounj  od 6. lipnja 2022. godine,  KLASA: 320-01/22-01/04, URBROJ: 2133/20-03-22-1, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tounj objavljuje

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU PROVOĐENJA JAVNOG OTVARANJA PONUDA

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tounj, : KLASA: 320-01/22-01/04, URBROJ: 2133/20-03-22-1, objavljenog na oglasnoj ploči Općine  Tounj i službenim stranicama Općine Tounj  (www.tounj.hr) dana 6. lipnja 2022. godine.

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

dana  18. srpnja 2022. godine u 09,00 sati u prostorijama Općine Tounj , Linije 3b, Tounj

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  Tounj

Prijašnje vijesti

Priprema se uređenje Područne škole Tounj

tounj

Završeni radovi u potpunosti na postavljanju opločnika oko crkve Sv. Ivan Krstitelj

tounj

Nastavak uređenja izvora Tounjčice u sklopu poučne staze špilja – Tounjčica

tounj
Skip to content