Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2021./2022.

Natječaji

REPUBLIKA     HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA     TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 604-01/21-01/01
Ur.broj: 2133/20-01-21-3
Tounj, 15. listopada 2021.
Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18 donijetog 24. studenog 2017. godine na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljenog u („Glasniku Karlovačke županije“ broj: 38/17) OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ

objavljuje
N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednje škole
i studentima na području Općine Tounj
za školsku / akademsku godinu 2021./2022.

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA
Određuje se u školskoj godini 2021./2022. dodijeliti ukupno 5 stipendija učenicima srednje škole
Određuje se u akademskoj godini 2021./2022. dodijeliti ukupno 2 stipendije studentima
Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2021./2022. iznosi kako slijedi:

• učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
• studentima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno

Cijeli natječaj pogledajte OVDJE

Prijašnje vijesti

POZIVNI NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ SVIH VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

tounj

JAVNI NATJEČAJ 01/2017. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

tounj

Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021

tounj
Skip to content