Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021

Natječaji

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18 donijetog  24. studenog 2017. godine  na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljenog u („Glasniku Karlovačke županije“ broj: 38/17)

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ objavljuje

N A T J E Č A J

 za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj preuzmite OVDJE

Prijašnje vijesti

Upis u vrtić “Tounjska spužvica”

tounj

Poziv za dostavu ponude za kupnju novog službenog auta Općine Tounj do 150.000,00 kn

tounj

JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO UPU-4 RADNE ZONE VRTAČA I/1 VRTAČA I PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI OPĆINE TOUNJ

tounj
Skip to content