Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021

Natječaji

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18 donijetog  24. studenog 2017. godine  na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljenog u („Glasniku Karlovačke županije“ broj: 38/17)

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ objavljuje

N A T J E Č A J

 za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj preuzmite OVDJE

Prijašnje vijesti

JAVNI NATJEČAJ 01/2019. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

tounj

NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

tounj

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020/21.

tounj
Skip to content