Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021

Natječaji

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18 donijetog  24. studenog 2017. godine  na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljenog u („Glasniku Karlovačke županije“ broj: 38/17)

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ objavljuje

N A T J E Č A J

 za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj preuzmite OVDJE

Prijašnje vijesti

Javni poziv

tounj

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

tounj

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2015./2016.

tounj
Skip to content