Javni pozivi

tounj
2018.

 

Poziv na javnu raspravu – Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta

Karlovačka županija, kao nositelj projekta, pokrenula je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, RAKOVICA, Saborsko i Tounj. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Karlovačka županija, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta.

Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Karlovačke županije na linku: 

https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-3.html

Službeni poziv pogledajte OVDJE.

2017.

10.04.2017.


Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, i 61/11.) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj u 2017, godini KLASA: 112-07/17-01/01, URBROJ: 2133/20-01-17-1 od 13. ožujka 2017.. godine, općinski načelnik Općine Tounj objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

Cijeli poziv pogledajte OVDJE

 

10.04.2017.


Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2017. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik općine Tounj objavljuje:

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na području općine Tounj u Javnim radovima

Cijeli poziv pogledajte OVDJE

Skip to content