Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta

Javni poziviVijesti

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „Zdenac – Capani“ oznake I.1 . u k.o. Zdenac(k.č.br.5998,6002,2665/2,2664,2638/2,2636,2667/1,2634,2630,2856,2866,3424,3301,3365/2,3303/2,3302/2,5738/2,6003,3486,6004,5665,6006,5468,5595) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine Tounj.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GeoCentar BK d.o.o.,J.Slavenskog 1,Zagreb.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 02. rujna 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. rujna 2022. od 10 do 12 sati u prostorijama Općine Tounj,Linije 3B,Tounj.

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta

Prijašnje vijesti

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ OPĆINE TOUNJ

tounj

Svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja proslavljena u Tounju

tounj

ZAVRŠENI RADOVI NA DRUŠTVENOM DOMU TOUNJ-KUD TOUNJČICA U TOUNJU

tounj
Skip to content