JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOUNJ

NatječajiVijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 371-02/24-01/01
URBROJ: 2133-20-01-24-
Tounj, 9. veljače 2024. godine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 79/06, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15.- pročišćeni
tekst), članka. 9. i 10. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja
nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Tounj („Glasnik
Karlovačke županije“ broj: ), Odluke Općinskog vijeća o prodaji i raspisivanju
javnog natječaja za prodaju nekretnina(„Službeni glasnik Općine Tounj broj:
2/2024) Povjerenstvo za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Tounj
raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOUNJ.

Dokumentacija:

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE – K.Č.BR. 47 k.o. Tounj

Javni natječaj za prodaju nekretnina u K.O. Tounj – čestica broj 47.

OBRAZAC-PONUDE ZA KUPNJU NEKRETNINA

Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja

Izjava ponuditelja o korištenju osobnih podataka

VEČERNJI LIST OBJAVA NATJEČAJA

Prijašnje vijesti

JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO UPU-4 RADNE ZONE VRTAČA I/1 VRTAČA I PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI OPĆINE TOUNJ

tounj

KUD Tounjčica po prvi puta nastupio u televizijskoj emisiji „Lijepom našom“

tounj

ZAVRŠNI RADOVI NA ASFLATIRANJU NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU ZDENAC – REBROVIĆI

tounj
Skip to content