JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme – ukopnik- jedan izvršitelj ( m )

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ

Klasa: 112-01/19-01/01
Ur.broj: 2133/20-01-19-5

Tounj, 14. kolovoza 2019.

Na temelju 56. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,036/09, 150/11 i 144/12) i Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela „Glasnik Karlovačke županije“ 07/18)
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme
– ukopnik- jedan izvršitelj ( m )

2. UVJETI

a. NSS
b. najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

3. PRIJAVI TREBA PRILOŽITI

a. kratki životopis
b. preslika domovnice
c. preslika svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi- stručnoj spremi
d. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci

4. Obavezan je probni rok od šest mjeseci i puno radno vrijeme.

5. Pismene prijave podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja
u dnevnom tisku na adresu:
OPĆINA TOUNJ
Linije 3 B
47 264 TOUNJ
s naznakom: «ZA JAVNI NATJEČAJ»

OPĆINSKI NAČELNIK:

ing. Ivica Sopek v.r.

Prijašnje vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2021./2022.

tounj

Poziv za dostavu ponude za kupnju novog službenog auta Općine Tounj do 150.000,00 kn

tounj

Natječaj

tounj

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content