IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

tounj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TOUNJ

Tounj, 22.09.2020. godine

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Općina Tounj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na adresu www.tounj.hr

 
Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište www.tounj.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom uz manje iznimke koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Kontrast stranice nije potpuno prilagođen
 • Sve objavljene slike nemaju uvijek prikladan opis
 • gumbi na video sadržajima nemaju zvučni i/ili tekstualni opis na hrvatskom jeziku i jasno
  ne označavaju koji gumb služi za pokretanje, koji za zaustavljanje, te kojim se
  načinom/gumbom korisnik može vratiti na tekst koji je prethodio ili slijedi nakon video
  materijala iz razloga što platforma nema tu opciju (youtube)
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata i nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana, jer najčešće nisu niti nastali odjela Općine Tounj

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Tounj testirano putem WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Općina Tounj kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Omogućavanje izbornika pristupačnosti
Izbornik pristupačnosti stranice www.tounj.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje na lijevoj margini stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara. Također ima i glasovna aplikacija na dnu stranice koja kad se označi dio teksta glasovno prevodi isti.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 24. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. 

Općina Tounj redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Tounj. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Tounj korisnici mogu uputiti:

E-poštom: opcinatounj@gmail.com
Telefonom: +385 47 563 003
Poštom: Općina Tounj, Linije 3B, 47264  Tounj.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content