DONACIJE ZA SPOMENIK RADNIKA U KAMENOLOMU TOUNJ

tounj

DO SADA SVOJE PRILOGE ZA GRADNJU SPOMENIKA UPLATILI SU :

[su_list icon=”icon: caret-right” icon_color=”#0ab7c5″]

 • Domagoj Delišimunović………………………….7000,00 kn
 • Josip Pleš, Tounj……………………………………….500,00 kn
 • Josipa Rendulić općinska vijećnica…………… 300,00 kn
 • Marija Matešić,  Zdenac  ……………………………….300,00 Kn
 • Ivanka Magdić ,  Slunj     ……………………………….100,00 Kn
 • IGM-Tounj d.d. ………………………………………….7.500,00 kn
 • RUDAR d.o.o. Tounj  ………………………………… 5.000,00 kn
 • Općinski načelnik Ivica Sopek ………………………..804,64 kn
 • Zamjenica načelnika Ankica Pribanić ……………  300,00 kn
 • Općinski vijećnik Nikola Katić ……………………… 300,00 kn
 • Djelatnik općine Franjo Pribanić …………………… 539,36 kn
 • Djelatnica općine Ankica Suknaić ………………….. 467,91 kn
 • Djelatnik općine Ivica Drašković ……………………..463,00 kn
 • Djelatnica općine Marica Cvitanović …………………103,08 kn
 • Eelektro-Salopek Ogulin………………………………..  500,00 Kn
 • Restoran Košare- …………………………………………..500,00 Kn
 • Salon cvijeća Diva…………………………………………  500 ,00Kn
 • Darko Meašić……………………………………………….. 300,00 Kn

[/su_list]

Skip to content