JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

Javni pozivi

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, i 61/11.) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj u 2017, godini KLASA: 112-07/17-01/01, URBROJ: 2133/20-01-17-1 od 13. ožujka 2017.. godine, općinski načelnik Općine Tounj objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

Cijeli poziv pogledajte OVDJE

Prijašnje vijesti

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na području općine Tounj u Javnim radovima

tounj

Poziv poljoprivrednicima za iskaz interesa za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

tounj

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ( POS ) na području Općine Tounj

tounj
Skip to content