JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

Javni pozivi

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, i 61/11.) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj u 2017, godini KLASA: 112-07/17-01/01, URBROJ: 2133/20-01-17-1 od 13. ožujka 2017.. godine, općinski načelnik Općine Tounj objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

Cijeli poziv pogledajte OVDJE

Prijašnje vijesti

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta

tounj

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

tounj

Javni poziv

tounj
Skip to content