Raspisivanje pozivnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u JUO Tounj na radno mjesto komunalnog redara

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
Klasa: 112-01/21-01/01
Ur.broj: 2133/20-01-20-3
Tounj, 05. srpnja 2021.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) članka 5. stavak 4.
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 34/20), Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog
natječaja za zapošljavanje djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu –

komunalni redar – jedan izvršitelj od 05. srpnja 2021. godine
i članka 50. Statuta Općine Tounj („Glasnik Karlovačke županije“ br. 12/21).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ

raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj.

Cijeli natjećaj možete preuzeti OVDJE.


26.07.2021.

Odluka općinskog načelnika o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu – KOMUNALNI REDAR

Prijašnje vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2017./2018.

tounj

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

tounj

Natječaj i odluka za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2016./2017.

tounj
Skip to content