Raspisivanje pozivnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u JUO Tounj na radno mjesto komunalnog redara

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
Klasa: 112-01/21-01/01
Ur.broj: 2133/20-01-20-3
Tounj, 05. srpnja 2021.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) članka 5. stavak 4.
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 34/20), Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog
natječaja za zapošljavanje djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu –

komunalni redar – jedan izvršitelj od 05. srpnja 2021. godine
i članka 50. Statuta Općine Tounj („Glasnik Karlovačke županije“ br. 12/21).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ

raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj.

Cijeli natjećaj možete preuzeti OVDJE.


26.07.2021.

Odluka općinskog načelnika o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu – KOMUNALNI REDAR

Prijašnje vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

tounj

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U VRTIĆ “TOUNJSKA SPUŽVICA” 2022./2023.

tounj

JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme – ukopnik- jedan izvršitelj ( m )

tounj
Skip to content