Tehnički pregled održat će se dana 22.7.2015. godine (srijeda) u 9.00h, na lokaciji službene prostorije Općine Tounj, Linije 3b

 

 

Komentiraj