Potpisan Sporazum o razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Karlovačkoj županiji prihvatljiv za financiranje iz EU fondova

0
499

Dana 31. kolovoza 2017 godine održao se sastanak načelnika i gradonačelnika uključujući time i načelnika Općine Tounj, uz prisutstvo Martine Furdek-Hajdin, Vesne Hajsan-Dolinar i
Mirka Martinovića u prostorijama ureda Župana na kojem je potpisan Sporazum o suradnji na programu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta u Karlovačkoj županiji prihvatljiv za financiranje iz EU fondova.

Cilj ovog programa je omogućiti pristup internetu većih brzina za područja u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje s ciljem ojačavanja gospodarstva, civilnog
društva, tijela državne uprave i tijela javne vlasti, znanstveno-istraživačke i obrazovne ustanove te svih drugih sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji su uključeni ili će biti uključeni u razvoj i promicanje informacijskog društva.

Internet se razvija veoma brzo te je ovaj program idealna prilika kako bi sredstvima Europske unije realizirali izgradnju infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu.

Zamjenica načelnika
Nikolina Matešić

Komentiraj