Općinsko vijeće

1. Nikola Katić, Gerovo Tounjsko 41a Predsjednik Vijeća NEZAVISNI

2.Nikola Paher, Zdenac 37a Potpredsjednik Vijeća NEZAVISNI

3.Ivan Fumić Vijećnik NEZAVISNI

4.Ivana Kordiš Vijećnica NEZAVISNI

5.Josip Pribanić Vijećnik NEZAVISNI

6.Ivica Rebrović Vijećnik NEZAVISNI

7.Mirko Brletić, Brletići 164 Vijećnik HDZ

8.Nikola Brletić, Zdenac 17 a Vijećnik HDZ

9.Ivan Meašić, Tounj 49 Vijećnik HDZ

10.Ivan Pribanić Vijećnik HDZ

11. Katarina Pribanić Vijećnica HSS

Komentari su zatvoreni.