Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ:
Nikola Katić  – 099 6782 303
 
POTPREDSJEDICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mirjana Brletić – 098 1882 322
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ

Redni

broj

IME I PREZIME Telefon – mobitel
1. NIKOLA  KATIĆ

Gerovo 41 A

047 564 – 052

099   6782 – 303

2. DARKO  MEAŠIĆ

Meašići 199

099 775-2026
3. VESNA  KOVAČEVIĆ

Košare 139 A

099 368 – 8692
4. FRANJO VUKMANIĆ

Tounj 96/B

098 906 – 6975
5. ZDRAVKO DAMJANIĆ

Tounj 49

091 1649 005
6. MATO MATEŠIĆ

Matešići 9/A

098 247 -200
   7. NIKOLA  FUMIĆ, mag.ing.pr.

Kamenica  94

099 4422 – 840
   8. MIRKO BRLETIĆ

Brletići 164

047 565 – 117

092 121 – 4261

9. ŽELJKO PRIBANIĆ, bacc.ing.traff.

Zdenac 14/A

099 217 – 2177
10. GORAN FILIPOVIĆ

Filipovići 40A

091 1656 717
11. MIRJANA BRLETIĆ

Brletići 163A

098 1882 322

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA.pdf