Odluka o upućivanju na javnu raspravu – UPU-4 RADNE ZONE I-1/Vrtača

1
2922

KLASA: 350-01/17- 01/01

UR.BROJ: 2133/20-01- 17-13

Tounj, 20. veljače 2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13) i članka 52. Statuta Općine Tounj (Glasnik Karlovačke županije br. 16/2013), NAČELNIK OPĆINE TOUNJ dana 20. veljače 2017. donosi: ODLUKU o upućivanju na javnu raspravu URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU-4 RADNE ZONE I-1/Vrtača

Cijelu odluku preuzmite OVDJE

 

1 komentar

  1. Uvijek me veseli kad vidim da se nešto pokreće u općini Tounj jer još uvijek se nadam da ću se jednom vratiti tamo i da će me tada dočekati ljepši i razvijeniji Tounj sa puno zaposlenih mladih i sretnih stanovnika

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here