Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacinalnih manjina

0
646
OBJAVA BIRAČIMA
Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Za dan provedbe izbora određene je nedjelja, 05.05.2019. godine.