OBAVJEŠTAVAMO MJEŠTANE DA JE NABUJALA SEDMA RIJEKA SUVAJ

0
1933

 

Obavještavamo građane da je nabujala sedma rijeka Suvaj u Općini Tounj preplavila općinsku cestu Tounj – Zdenac i županijsku cestu Tounj – Gerovo Tounjsko – Gornje Dubrave- Trošmarija. Ne postoji opasnost od poplave budući da nabujala rijeka-potok ne može izaći iz korita no potreban je oprez prilikom prelaska kroz vodu na preplavljenim cestama. Prelazak je na vlastitu odgovornost.

Načelnik Ivica Sopek