Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tounj za akademsku godinu 2018./2019.

0
880

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju  studenata
na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18
donijetog 24. studenog 2017. godine na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj

objavljenog u „Glasniku Karlovačke županije broj:
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ

objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tounj  za akademsku godinu 2018./2019.

Cijeli natječaj pogledajte OVDJE