Kontakt

OPĆINA  TOUNJ    šifra  općine  5576
LINIJE  3 B
47264  TOUNJ


 

Telefon:   047  563 – 003

Telefax:   047   563 – 002

e-mail:    opcinato@globalnet.hr


 

MATIČNI BROJ: 2616661
 
O I B: 55680038973
 
ŽIRO RAČUN: HR31 2500009-1855700003   HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
 
 

.

.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ – TELEFONSKI BROJEVI

OPĆINSKI NAČELNIK           

ing. IVICA SOPEK
mobitel  098/ 365–156,     
e-mail:  ivica.sopek@gmail.com

 

ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA    

Ankica Pribanić
mobitel   098/ 217-305      
 e-mail:  cane.pribanic@gmail.com

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ  

NIKOLA KATIĆ 
mobitel  099/ 678-2303

 

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ

JOSIPA RENDULIĆ
mobitel  098/ 368-420

 

DJELATNICI  JEDINSTVENOG  UPRAVNOG ODJELA  OPĆINE TOUNJ:

ANKICA SUKNAIĆ –  administrativni referent
mobitel  098/ 217-805   
 e-mail: a.suknaic@gmail.com

 

FRANJO PRIBANIĆ – knjigovođa mobitel   098/ 160-1858  
e-mail: franjo.pribanic@tounj.hr
 

DJELATNICI  KOMUNALNOG  POGONA  OPĆINE  TOUNJ:

IVICA DRAŠKOVIĆ –  građevinski majstor i ukopnik
mobitel   098/217-315  i  098 /787-056
 
ZDRAVKO KALAN –  građevinski radnik i  ukopnik
mobitel  098/ 226-598  i  098/ 707-298
 
MARICA CVITANOVIĆ – čistačica ambulante Tounj i općine Tounj
mobitel  091/ 927-4157

Na dolje navedeni obrazac možete nam poslati upit.

Captcha:
6 + 12 =