JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

0
803

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj.

Natječaj: