JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

0
845

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, i 61/11.) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj u 2015, godini KLASA: 112­07/15­01/01, URBROJ: 2133/20­01­15­1 od 17. veljače 2015. 2015. godine, općinski načelnik Općine Tounj objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj

CIJELI NATJEČAJ POGLEDAJTE OVDJE