Hrvatske ceste na proljeće počinju sa gradnjom rotora

1
513
U NASELJU ZDENAC NA DRŽAVNOJ CESTI D-23 I ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž-3220

Hrvatske ceste na proljeće kreću sa gradnjom rotora, pješačkih hodnika i postavljanja ulične rasvjete u sklopu gradnje nogostupa u naselju Zdenac. U tijeku je postupak javne nabave – izbor izvođača radova, a kompletni radovi trebali bi biti gotovi do početka turističke sezone 2014. Biti će to jedan od ljepših rotora u našoj županiji sa zelenim međupojasom između nogostupa a praktično će povezati u jednu cijelinu dva naselja Tounj i Zdenaca a najvažnije od svega je šta će se povećati sigurnost prometa i odvodnju velikih oborinskih voda sa kolnika,  smanjenje brzine vozila te povećati sigurnost pješaka a pogotovo dijece koja idu u školu preko državne i županijske ceste.

Tlocrt rotora

Projektnu dokumentaciju glavni projekt izradila je tvrtka GIM GRAĐENJE – Projektanski ured Zagreb, a potrebne dozvole za gradnju ishodovala je izvršna vlast općine Tounj, kao i dogovore o gradnji sa Hrvatskim cestama. Imovinski pravni odnosi su riješeni i vlasnicima zemljišta u potpunosti isplaćena obeštećenja. Vrijednost ovako velikog građevinskog zahvata prema projektanskim cijenama je cca 1.250.000,00 kn kojeg u potpunosti financira država- Hrvatske ceste. Na godinu i općina Tounj planira završiti gradnju nogostupa postavljanje autobusnih nadstrešnica uz državnu cestu D-23 prema projektnoj dokumentaciji i otkupu zemljišta kako bi mogli ishodovati uporabnu dozvolu. Isto tako planiramo uvesti autobusnu liniju Tounjski potok – Zdenac, Tounj – Kukača – Kamenica – Tounjski Tržić jednom tjedno ( srijeda ) a ukoliko bude potrebe i dva puta tjedno.

 

Općinski načelnik ing. Ivica Sopek

1 komentar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here