Vijesti

Slap u Šušnjarima

Slap u Šušnjarima pokraj kojeg je nedavno puštena mala prva Tounjska hidrocentrala Dabrova dolina. Ljepota slapa dokazuje da nije bilo nikakvog lošeg utjecaja na...

Završen postupak javne nabave i potpisani ugovori

O IZGRADNJI ROTORA , NOGOSTUPA I ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE RASVJETE U NASELJU ZDENAC NA DRŽAVNOJ CESTI D-23 KARLOVAC - SENJ I ŽUPANIJSKOJ CESTI...

Seminar za voditelje folklornih skupina

U vremenu od 5. do 7. rujna 2014. godine u Domu Oružanih snaga "Zrinski" održan je seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom "Folklorna...