Vijesti

Folklorna baština Karlovačke županije 2.

Od 7. do 9. studenoga 2014. godine u Karlovcu, u Domu oružanih snaga RH „Zrinski“ održan je seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom“...

Promocija poučne staze Tounjčica i špilje Tounjčica

U petak 25.11 - 28.11.2013. održana je promocija i predstavljanje projekta POUČNA STAZA TOUNJČICA. Uz 30-ak speleologa koji su tri dana boravili u Tounju i...

Kamenolom Tounj – Rudar d.o.o.

POČEO SA PROIZVODNJOM KAMENIH AGREGATA NAKON PUNE TRI GODINE STAJANJA i nastavlja se stečaj prezaduženog i posrnulog IGM- TOUNJ d.d Konačno smo dočekali i...