Vijesti

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacinalnih manjina

OBJAVA BIRAČIMA Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne)...

PROJEKTI U REALIZACIJI EU FONDOVA U OPĆINI TOUNJ

Ovih dana završeni svi radovi na Ulaganju u građenje Nerazvrstanih cesta na području općine Tounj prema Ugovoru o stopostotnim financiranju EU fondova u iznosu...

Korizmeni koncert KUD-a „Tounjčica“: Puče moj

23.ožujka 2019. godine u Tounju je bilo posebno svečano. Naime, taj dan je KUD „Tounjčica“ održao svoj prvi korizmeni koncert u Tounju nazvavši ga...