Važne vijesti

Odluka o upućivanju na javnu raspravu – UPU-4 RADNE ZONE I-1/Vrtača

KLASA: 350-01/17- 01/01 UR.BROJ: 2133/20-01- 17-13 Tounj, 20. veljače 2017. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13) i članka 52. Statuta Općine...

Uskoro – Tounjski plemeniti pljesnivac

U srijedu, 23. svibnja, u Tounju je boravila ekipa Hrvatske televizije. Ovaj puta žele svjedočiti rođenju nove vrsti sira iz našeg kraja. Novi proizvod iz...

OBAVIJEST – POMOĆ STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Datum: 10.04.2017. Općina Tounj uključila se u Program javnih radova pod nazivom „SOCIJALNA SKRB – POMOĆ STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ čiji je cilj poboljšati kvalitetu...