Općina

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.01.2016.-31.07.2016.

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.01.2016. DO 31.07.2016.   MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD odvoziti će se svakim ponedjeljkom (centar), odnosno svakim drugim četvrtkom (okolna naselja) prema uobičajenom rasporedu. Odvoz...

DONESEN PRORAČUN OPĆINE TOUNJ ZA 2016. GODINU

Na 13. Sjednici općinskog vijeća općine Tounj koja je održana 27.11.2015.i 16 sati vijećnici su većinom glasova prihvatili IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA općine Tounj za...