Općina

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:      112-07/16-01/02 URBROJ:   2133/20-01-16-2   Tounj,       05. travnja 2016. Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.01.2016.-31.07.2016.

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.01.2016. DO 31.07.2016.   MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD odvoziti će se svakim ponedjeljkom (centar), odnosno svakim drugim četvrtkom (okolna naselja) prema uobičajenom rasporedu. Odvoz...