Općina

Obavijest o projektima sufinanciranim iz sredstava Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni...

Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta Općine Tounj Radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta Općine Tounj u punom su zamahu i počelo je sa asfvaltiranjem kolnika. Vrijednost dobivenih...

Etički kodeks

Na temelju članka 52. Statuta Općine Tounj (Glasnik Karlovačke županije 16/2013), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ dana 25. rujna 2013. godine donosi ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I...

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11) obavještavaju se sve zainteresirane strane odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem...