Općina

OBAVLJEN TEHNIČKI PREGLED TREĆE DIONICE VODOVODA ZDENAC – BRLETIĆI

Dana 24.07.2015. obavljen je tehnički pregled završenog općinskog vodovoda od Zdenca do Brletića u dužini 4.100 metara. Nedostataka nije bilo izuzev nekih formalnosti koje treba odraditi...

Hrvatske ceste na proljeće počinju sa gradnjom rotora

U NASELJU ZDENAC NA DRŽAVNOJ CESTI D-23 I ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž-3220 Hrvatske ceste na proljeće kreću sa gradnjom rotora, pješačkih hodnika i postavljanja ulične rasvjete...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...