Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku /...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 604-01/17-01/01 Ur.broj: 2133/20-01-17-5 Tounj, 13. listopada 2017. Temeljem članka 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Društveni dom Zdenac

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i Odluke općinskog vijeća Općine Tounj o zakupu poslovnog prostora u Društvenom...

JAVNI NATJEČAJ 01/2017. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/203,(pročišćeni tekst) 82/04, 110/04. 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 144/12), Odluke o...