Natječaji

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj. Natječaj:

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tounj za akademsku godinu 2018./2019.

Temeljem članka 16. i članka 27. Pravilnika o stipendiranju  studenata na području Općine Tounj KLASA: 604-01/17-01/01, U.BROJ: 2133/20-03-17-18 donijetog 24. studenog 2017. godine na 02. sjednici...

NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

1. NATJEČAJ za dodjelu stipendija 2. Odluka o raspisivanju natječaja 3. ZAHTJEV – socijalni i deficitarni 4. ZAHTJEV – daroviti 5. Pravilnik o stipendiranju 6. Odluka o broju i...