Natječaji

POZIVNI NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ SVIH VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

PREDMET: POZIVNI NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ SVIH VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tounj Poštovani, na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N....

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku /...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 604-01/17-01/01 Ur.broj: 2133/20-01-17-5 Tounj, 13. listopada 2017. Temeljem članka 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Društveni dom Zdenac

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i Odluke općinskog vijeća Općine Tounj o zakupu poslovnog prostora u Društvenom...