Natječaji

JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:    302-01/19-01/01 URBROJ: 2133/20-01-19-17 Tounj,       16..09.2019.  objavljuje JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA...

JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme – ukopnik- jedan izvršitelj (...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ Klasa: 112-01/19-01/01 Ur.broj: 2133/20-01-19-5 Tounj, 14. kolovoza 2019. Na temelju 56. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01,...

JAVNI NATJEČAJ 01/2019. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 363-01/19-01/05 Ur.broj: 2133/20-01-19-4 Tounj, 14. kolovoza 2019. Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 68/1/8), članka 50....